مقالات عرفانی و دینی

مکافات و مجازات

آنقدر گرم است بازار مکافات عمل دیده گر عاقل بود هر روز روز محشر است از پاداش که بگذریم، جزا را دو گونه می توان تعریف نمود : خصوصی و عمومی. اولی را مجازات و دومی را مکافات (کارما) نام می نهیم. مجازات ،تنبیهی است از سوی خداوند برای فرد آدمی و... بیشتر بدانید

مقالات اخلاقی

هشت صفت دان به سر عقل و دین کهنه حجابی که نیابی یقین عجب و دگر بخل و حسادت ، غرور کبرو ریا ، سوءظن و بغض کین در وحدت هشت صفت به عنوان موانع و آفت سلوک اخلاقی شناخته شده که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم .رذایل اخلاقی در وجود انسان ،همانند... بیشتر بدانید

مقالات علمی

محیط زیست و صرفه جویی !

رابطه محیط زیست با مصرف مصرف، بخش عمده تعامل انسان با محیط زیست اطراف اوست. هر چه مصرف می شود قطعاً به نوعی از محیط زیست و طبیعت استخراج شده است و هر مصرفی در طبیعت ایجاد تغییر می نماید. صرفه جویی و تغییر الگوهای مصرفی به سمت الگوهای  کم مصرف تر مهمترین رفتار زیست [... بیشتر بدانید

کلیه حقوق این سایت مربوط به وحدت نوین می باشد - طراحی شده توسط قاب نو