مقالات عرفانی و دینی

ادبیات و کلید واژه های عرفان و تصوف

در بحثهای پیشین سیری اجمالی داشتیم در تاریخ پیدایش تصوف و مقدمه ای در تعاریف تصوف و عرفان اسلامی، و گفته شد تصوف و صوفی از قرن دوم هجری قمری عنوان خاصی در فرهنگ اسلام پیدا کرد، و دانستیم که صوفیه تا اواخر قرن پنجم فوق العاده باتقوا زندگی می... بیشتر بدانید

مقالات اخلاقی

اخلاق از نگاه کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ فکر مي کند که اخلاق دو گونه است: اخلاق بردگی و اخلاق اربابی. اخلاق بردگی یعنی همین چیزی که نود درصد مردم به آن معتقدند؛ اخلاقی که مي گوید در مهمانی ها و جمع فامیل لبخند بزن، اگر عصبانی مي شوی، خوددار باش و فریاد نزن، وقتی د... بیشتر بدانید

مقالات علمی

محیط زیست و صرفه جویی !

رابطه محیط زیست با مصرف مصرف، بخش عمده تعامل انسان با محیط زیست اطراف اوست. هر چه مصرف می شود قطعاً به نوعی از محیط زیست و طبیعت استخراج شده است و هر مصرفی در طبیعت ایجاد تغییر می نماید. صرفه جویی و تغییر الگوهای مصرفی به سمت الگوهای  کم مصرف تر مهمترین رفتار زیست [... بیشتر بدانید

کلیه حقوق این سایت مربوط به وحدت نوین می باشد - طراحی شده توسط قاب نو